این مجموعه شامل ۶۰ عدد فون پی اس دی با دی پی آی ۳۰۰ می باشد

۳۰ عدد فون ۱۳ در ۱۸ 

و ۳۰ عدد فون ۲۰ در ۲۵

کیفیت ها بسیار بالاست و باعث شده بسیار شفاف چاپ شود

برای قرار گیری عکس ها در اکثر این فون ها، نیازی به دوربر و جداسازی سوژه ندارید