۱DVD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

یک فیلم آموزشی فوق العاده در زمینه نورپردازی توسط استاد عکاسی آقای کارل تایلور.در این فیلم آموزشی  شما با کارل تایلور در روند کار او قرار خواهید گرفت.کارل در این فیلم آموزشی موارد زیر را آموزش می دهد.با این فیلم آموزشی به دنیای عکاسی فشن و زیبایی ها وارد شوید و رازها و رموز نور پردازی را از کارل تایلور یاد بگیرید.

کارل در این فیلم آموزشی برخی از رموز کار خود را برای شما آشکار خواهد کرد.با دیدن این فیلم عکاسی را به گونه ای دیگر انجام دهید و از تجربیات کارل در این زمینه استفاده ببرید. کارل ۸ روش برپایی نور و عکاسی از مدل را به روشی ساده به شما آموزش می دهد.شما در این فیلم آموزشی خواهید آموخت:

۱-نورپردازی زیبا در استودیو

۲-نور های سافت(ملایم) در خارج از استودیو

۳-پانل های نور

۴-تکنیک های سافت دیش

۵-نورپردازی مدل(فشن)

۶-نورپردازی های مخلوط برای عکس های درام

۷-نورپردازی مدل در محوطه های باز

۸-زمینه ها و نورپردازی زمینه