با این نرم افزار می توانید عکس های خود را “به صورت معکوس در آب” در آورید، و به صورت متحرک (gif) یا ثابت (jpg) ذخیره کنید. در ضمن حجم نرم افزار بسیار پائین و سبک می باشد.