پسورد: برای دریافت پسورد این فایل عضو سایت شوید و منتظر ایمیل گروهی که هرچند روز یکبار برای اعضا فرستاده می شود بمانید.

پس از دانلود فایل را در فتوشاپ باز کرده و آیکون چشم کنار لایه ها را روشن کنید تا لایه ها را بصورت کامل مشاهده کنید.