ژست حالت عکاسی از کودک

با توجه به درخواست های دوستان امروز یکی از حالت های عکاسی از کودک رو برای شما گذاشته ایم عکاس این عکس زیبا استفان رابین یکی از عکاسان حرفه ای اروپایی می باشد.