دسته بندی : اطلاعیه

۱dvd

در این دی وی دی یاد میگیرید: چگونه  ژست و فیگور به سوژه  دهید ، چه اندامی از بدن در چه فیگوری بهترین ژست را می سازد، چه ژستی در چه مکانی مناسب است و …

اینجا کلیک کنید و جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.